กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 17 อัตรา ประกอบด้วย

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จำนวน 4 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน 2 อัตรา

 

เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน

 

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ระบบจะปิด การรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อ บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป”


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar