อำเภอแม่สะเรียง เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันแก้ไขรับมือสถานการณ์วาตภัย อุทกภัย น้ำป่าและดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูฝนปี 2565

วันนี้ 8 มิถุนายน 2565เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประจำ และรายงานการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร หน่วยตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ การเผชิญเหตุ การช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ให้เป็นไปตามแผนและแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงฤดูฝนที่จะเป็นอันตรายและสร้างความเสียหายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเก็บเป็นข้อมูลรวบรวมทั้งหมดไว้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม อำเภอแม่สะเรียง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน

.

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีจุดเสี่ยงหลายแห่ง เมื่อเกิดฝนตกหนัก ลมแรง ทำให้เส้นทางมักจะเกิดดินโคลนถล่ม น้ำท่วม ปิดเส้นทางการสัญจร กระแสน้ำพัดถนน และสะพานได้รับความเสียหาย มี ต้นไม้ล้ม สายไฟฟ้าขาดทำให้กระแสไฟฟ้าดับ ซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียง จะต้องมีข้อมูลทั้งหมด จำนวนเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีความพร้อมเพื่อจะได้ประสาน ติดต่อ และการสื่อสารไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ออกไปให้ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar