จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก สูงสุดระดับประเทศ!! เตือนประชาชนป้องกันตนเอง ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

วันนี้ (5 ก.ค. 2565) ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพซอ ต.เสาหิน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
.
สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ 1 มกราคม 2565- 30 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วย 6,646 ราย จาก 76 จังหวัด เสียชีวิต จำนวน 6 ราย จังหวัดทีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ 1.แม่ฮ่องสอน 2.ตาก 3.น่าน 4.ระนอง 5.นครปฐม สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.แม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบผู้ป่วยสะสม 2,103 ราย โดยพบผู้ป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 958 ราย รองลงมาอำเภอปางมะผ้า 576 ราย อำเภอสบเมย 175 ราย อำเภอเมือง 171 ราย อำเภอปาย 126 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 80 ราย และอำเภอขุนยวม 17 ราย
.
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสำรวจบริเวณรอบบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือนทุก 7 วัน ทาโลชั่นหรือยากันยุง กรณีการเดินทางเข้าไปในพื้นที่การเกิดโรค เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมาตรการเสริม 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar