อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ก่อนบังคับใช้

(7 ก.ค. 2565) ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น แผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) โดยอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) ปี 2566-2570 ตามความมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติให้อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่ง จัดให้มีแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

.

ทั้งนี้ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ ก่อนบังคับใช้ในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล รักษา และการบริหารจัดการอุทยาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar