อำเภอแม่สะเรียง เดินหน้า!! มาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

(7 ก.ค. 2565) ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุม ชี้แจงมาตรการควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สรรพสามิตอำเภอแม่สะเรียง เเละผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม

.

ทั้งนี้ เพื่อรับฟังเเนวทางการปฎิบัติ เเละการควบคุมป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเน้นย้ำและกำชับให้สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เปิดให้บริการจำหน่ายเเละบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านตามเวลา เเละเงื่อนไขตามที่กฎหมายได้กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สถานบริการ เเละสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ (Thai Stop Covid-19 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar