ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน มอบห้องน้ำให้กับโรงเรียนสังวาลย์วิทยา งบประมาณจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในการส่งมอบห้องน้ำ(ห้องส้วม) ให้กับ นายจำรัส ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และ ส่วนราชการร่วมการส่งมอบห้องน้ำในครั้งนี้ ซึ่งได้รับงบประมาณจัดสร้างจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมชาชูปถัมภ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนห้องน้ำห้องส้วม ที่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนช่างในการก่อสร้างจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ห้องน้ำ 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง ด้วยงบประมาณ 130,000 บาท

.

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 445 คน เป็นเด็กนักเรียนพักนอน 197 คน ซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของเด็ก จึงให้งบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำใหม่เพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar