ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน พร้อมนายกเหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการเเละสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภคเเละเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 2 ราย รายละ 1,000 บาท ผู้ป่วยติดเตียง คือ นางเเลเเล หยกสกุลดีเลิศ บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหาะ เเละผู้ป่วยจิตเวช คือ นางเกศเเก้ว สง่าพระงาม บ้านเลขที่ 108/3 หมู่ที่ 4 บ้านเเม่เหาะ ตำบลเเม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวช มีกำลังใจในการดำรงชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมที่เป็นธรรมและเข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar