จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565


 วันนี้ (16 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
.
ทั้งนี้ เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประเด็นยุทธศาสตร์การป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4 เด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar