อำเภอแม่สะเรียง ประชุมเจ้าของที่ดิน ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง

วันนี้ (10 พ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินในพื้นที่ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาเเนวถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เเละให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีสำนักงานโยธาเเละผังแมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar