สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชุมติดตามการปฎิบัติงาน การระบาดโรคมาลาเรีย

(11 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการ RAI3E จัดประชุมสรุปบทเรียนการควบคุมการระบาดโรคมาลาเรีย และพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียอำเภอแม่สะเรียง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทบทวนเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและกลยุทธ์ในการกำจัดโรคมาลาเรีย อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2565 โดยมี รพ.สต.และ สสช.พื้นที่ ต.แม่คง ต.แม่ยวม และ ต.เสาหิน, อาสาสมัครมาลาเรีย, โครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในประเทศลุ่มน้ำโขง RAI3E, ตัวแทนจากสุขศาลาพระราชทานโกแปร่ และ ปอหมื้อ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.1 แม่ฮ่องสอน, โรงพยาบาลแม่สะเรียง และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

.

ทั้งนี้ ในปี 2565 อำเภอแม่สะเรียง ถือเป็นอำเภอที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย จึงมีความสำคัญในการประชุมให้กับผู้ปฎิบัติงานด่านหน้า เพื่อสรุป ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดำเนินการกำจัดโรคมาลาเรียในพื้นที่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar