อำเภอแม่ลาน้อย จัดประชุมคณะคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ลาน้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัย

         วันนี้ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมนายรัชพล ยาใจ ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง และนาย วัชรพงศ์ จันทิมา ปลัดอำเภอแม่ลาน้อย หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอแม่ลาน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนภัยต่างๆ การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ  การเข้าการช่วยเหลือเบื้องต้น และการรายงานเหตุ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้พร้อมแนะแนวทาง การปฎิบัติงานด้านสาธารณภัยต่างๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar