จิตอาสาบ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา

(11 ก.ค. 2565) นายสมคิด กันทะวงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้านน้ำดิบ สารวัตรกำนัน และประชาชนจิตอาสาบ้านน้ำดิบ ร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้านและชุมชน และได้พ่นหมอกควันจำกัดยุงลายบริเวณรัศมีห่าง 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุดระดับประเทศ จึงต้องมีการเฝ้าระวัง

.

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสำรวจบริเวณรอบบ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบ้านเรือนทุก 7 วัน ทาโลชั่นหรือยากันยุง นอนในมุ้ง เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

.

นอกจากนี้ ประชาชนจิตอาสาบ้านน้ำดิบ ร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดน้ำดิบ และบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำดิบ ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันเข้าพรรษาวันที่ 13 กรกฎาคม 2565


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar