อำเภอแม่สะเรียง ถวายผ้ากฐิน (วัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน) ที่วัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง

(8 พ.ย. 65) เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐิน (วัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดดอยเกิ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ นายนิติพงษ์ ธนภัทรศักดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง ประชาชน และคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

.

ทั้งนี้ ชาวพุทธมีความเชื่อว่า อานิสงส์ของการทอดกฐินนี้ ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ผู้จำพรรษาให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้านุ่งห่มใหม่ แม้ผ้ากฐินนั้นจะตกแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่าได้ถวายแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให้เป็นหลัก เป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดีของประชาชน และเป็นการร่วมสามัคคี เพื่อรักษาศาสนวัตถุ ศาสนสถานให้ยั่งยืนสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar