อำเภอแม่สะเรียง รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเเละสวมหมวกนิรภัย 100% ที่ รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

วันนี้ (10 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมนำร่อง “รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนเเละสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา” โดยมีนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเเละลดการเกิดอุบัติทางถนน สร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัย การไม่ปฎิบัติตามกฎหมายจราจร การลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา และหยุดให้คนข้ามในทางข้าม ตลอดจนให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar