หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยประชาชน ลดต้นทุน ฟื้นประเพณี

(11 พ.ย. 65) กองร้อยทหารพรานที่ 3605 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ บ.ท่าตาฝั่ง ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวของ นายสุทธิพงศ์ ปัญญาคม เลขที่ 3/1 บ.ท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บนเนื้อที่ 15 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน

.

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวครั้งนี้ ถือเป็นการดำรงซึ่งวิถีชีวิตชาวนาไว้ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน กับหน่วยทหารในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในการลดค่าใช้จ่ายการเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคี ระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

.

นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวนาไทยที่กำลังจะเลือนหายไปแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าแรงในการจ้างคนเกี่ยวข้าวอีกด้วย รวมทั้งเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตชาวนาไทยให้คงอยู่สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar