ปักด้วยรัก ทำด้วยใจ งานผ้าด้นมือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าด้นมือให้ผู้สูงอายุมีรายได้ มีอาชีพ และมีความสุข โดยได้สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนสถานที่ และสนับสนุนการตลาดให้กลุ่มอาชีพดังกล่าว

.

นางยุพา ทัศนพิทักษ์กุล ประธานกลุ่มผ้าด้นมือ กล่าวว่า ทางกลุ่มอาชีพผ้าด้นมือเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินงานมา 4-5 ปี แล้ว โดยมีสมาชิกจำนวน 13 คน ได้รับงานไปทำที่บ้านตามความถนัดของตนเอง เป็นสินค้าแฮนด์เมด ลวดลายจากความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการลงลายด้วยการด้นมือ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ เสื้อ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าดินสอ กระเป๋าเครื่องสำอาง พวงกุญแจ กล่องใส่แว่น กระเป๋าใส่โทรศัพท์ และหมวก โดยสินค้างานด้นมือมีจำหน่ายที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้สูงอายุ ภายในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านอุดหนุนกลุ่มอาชีพผ้าด้นมือเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางยุพา ทัศนพิทักษ์กุล ประธานกลุ่มผ้าด้นมือ หมายเลขโทรศัพท์ 09 8001 0919

.

Cr. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar