รร.สบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน “งดเรียนออนไลน์และลดการบ้าน 1 สัปดาห์” ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน

                 นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แจ้งประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยให้ "งดเรียนออนไลน์และลดการบ้าน 1 สัปดาห์" ตั้งเเต่วันจันทร์ ที่ 26 ถึง วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และให้นักเรียนทบทวนบทเรียนแต่ละวิชาด้วยตนเอง เพื่อเตรียมสอบกลางภาค
                 โดยขอความร่วมมือในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ให้นักเรียนปฎิบัติตัวตามมาตราการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่การเเพร่ระบาด ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้าน และดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยของตนเองอยู่เสมอ เน้นย้ำ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ งดการคลุกคลีใกล้ชิด ตามแนวทางและมาตรการที่ ศบค. กำหนด และให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐ อย่างสม่ำเสมอ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar