กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ

(16 ส.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ตำบลบ้านกาศ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมศานุวงศ์ ในพื้นที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

โดยมอบถุงยังชีพ เเละเงินช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย รายละ 1,500 บาท มอบให้รายที่ 1 ด.ญ.กัญธพร จริยาธรรมคุณ ณ บ้านพักโรงเรียนบ้านสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอเเม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

รายที่ 2 น.ส.ดวงสมร คำต่อม เลขที่ 67/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

รายที่ 3 ด.ช.กฤตพล มุกวิมลมาศ เลขที่ 53/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

และรายที่ 4 ด.ช.ยศกร ทะนะคำ เลขที่ 41/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar