เปิดแล้ว!! น้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน น้ำบาดาลดื่มได้ ที่บ้านท่าข้าม อ.แม่สะเรียง

วันที่ (22 ต.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่บ้านท่าข้าม อ.แม่สะเรียง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รูปแบบ 2 งบกลาง 2565 ในพื้นที่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

โดยมี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 16 เป็นประธานในพิธี มี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางพบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมงาน

.

สำหรับข้อมูลบ่อน้ำบาดาลบ้านท่าข้าม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ศักยภาพน้ำรวม 111,000 ลูกบาศก์เมตร/ ปี ผู้ได้รับประโยชน์ 10,000 คน ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 4,500 ครัวเรือน

.

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภคได้โดยง่าย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัดทำโครงการน้ำแร่ริมทางโดยเจาะน้ำบาดาล ส่งขึ้นหอถังสูง ส่งน้ำสำหรับ อุปโภคเชื่อมต่อกับระบบท่อเดิมของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ เป็นน้ำแร่ริมทางให้ประชาชนนำภาชนะมาบรรจุ นำกลับไปดื่มได้ตามความต้องการ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar