ลอยกระทงแม่สะเรียงคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงาน

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวงานลอยกระทง อ.แม่สะเรียง สืบสานงานประเพณีลอยกระทง โดยในปีนี้มีจุดลอยกระทงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ลอยกระทง จำนวน 3 จุด ได้แก่ ริมแม่น้ำยวม หรือกาดฮิมยวม, สะพานบ้านนาคาว และสะพานบ้านลุ่ม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

สำหรับการลอยกระทงในภาคเหนือ นิยมทำกันในเดือนยี่เป็ง โดยมีความเชื่อว่าเป็นการส่งประทีป ดอกไม้ ธูปเทียนไปถวายนมัสการต่อพระมหาอุปคุตเจ้า ผู้มีบริกรรมพำนัก ณ ใต้ท้องมหานที มีการทำความสะอาดบ้านเรือน ประดับหิ้งบูชาพระด้วยดอกไม้ พร้อมกับจัดเตรียมประทีปหรือเทียนจุดบูชาตามบ้านเรือนและวัดต่าง ๆ ก็จัดตกแต่งสถานที่ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าวและธงทิว มีการประดิษฐ์โคมไฟ หรือ “โคมผัด” และนำไปตั้งหรือแขวนประดับตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด ตลอดทั้งคืนก็จะมีการปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระจุฬามณี บนสวรรค์ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar