เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เปิดงาน ยี่เป็ง แม่สะเรียง @ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง

(8 พ.ย. 65) เวลา 18.00 น. ที่ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้จัดงานประเพณีวันลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2565 โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง มีว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงาน เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่

.

การจัดงานดังกล่าว มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การประกวดประทงเล็ก ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงเล็กประเภท ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และลานกาดหมั้วครัวฮอม

.

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพลอยปภัส ตุ้ยวงค์ (น้องพลอยใส) อายุ 6 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงศิรกานต์ กันทาหอม (น้องณดา) อายุ 5 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงวรรณกานต์ พนะสัน (น้องพลอย) อายุ 6 ปี โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงรวิสรา คะปะนา (น้องฟอร์จูน) อายุ 7 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงพรพระจันทร์ ปัญญา (น้องจ๊ะจ๋า) อายุ 6 ปี โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar