โรงพยาบาลแม่สะเรียง Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี

คลินิกส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ชั้น G โรงพยาบาลแม่สะเรียง Kick Off บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์ฝาสีแดง) สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี โดยมีผู้ปกครอง ให้ความสนใจนำบุตรหลานมาฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 และลดอัตราภาวะแทรกซ้อนอันตรายกลุ่ม MiS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in children) ในเด็ก โดยสามารถให้ร่วมกับวัคซีนตามวัยอื่น ๆ ได้ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมด 3 เข็ม (3ไมโครกรัม/เข็ม) เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกันประมาณ 4 สัปดาห์ และเข็มที่ 2 และ 3 ห่างกัน 8 สัปดาห์

.

นอกจากนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ไฟเซอร์ฝาสีแดง) สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

ซึ่งเด็ก ๆ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ส่วนมากอาการไม่รุนแรงและหายไปได้เองใน 1 - 2 วัน โดยอาจพบ อาการ เช่น ไข้ ปวด บวม รอยแดง บริเวณที่ฉีด

.

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ทุกวันพฤหัสบดี (วันราชการ) เวลา 08.30 น.-11.30 น ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ชั้น G โรงพยาบาลแม่สะเรียง


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar