ด่วน!! สภ.แม่สะเรียง แจ้ง ห้ามจอดรถ ตลอดแนวทางเดินรถช่องกลาง หน้า รพ.แม่สะเรียง

จ.ส.ต.ปิยะณัฐ เกตุแก้ว ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่จราจร สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง แจ้งว่า ทางสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียงได้มีการตรวจสอบและบันทึกสถิติอุบัติเหตุจราจร อำเภอแม่สะเรียง มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและมีอัตราการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2565 และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการใช้รถในทางเพิ่มขึ้น

.

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จอดรถได้ที่ริมทางหลวงแผ่นดิน 108 ทั้งฝั่งขวาและซ้ายของริมทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งได้จัดสรรที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ และห้ามจอดรถตลอดแนวทางเดินรถช่องกลาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หากผู้ใดฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอดมีโทษปรับ 1,000 บาท

.

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับทุกคน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar