สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์ เนื่องในวันออมแห่งชาติ 2565

วันนี้ (17 พ.ย. 65) เวลา 9:00 น ณ สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการผ่ากระบอกออมสินไม้ไผ่ เพื่อการออมทรัพย์เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายเดชธพล กล่อมจอหอ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกลุ่ม 4 (ลุ่มน้ำสาละวิน) นายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอสบเมย

.

โดยมี นายมาโนชย์ มิ่งขวัญธารากุล ประธานสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย จำกัด ให้การต้อนรับ มีสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

.

สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน และพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของสมาชิก เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้สมาชิกสหกรณ์ เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ กระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอสบเมยต่อไป

.

ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลแก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 2 คน ได้แก่ นายปิยพล พฤกษาสวาท และ นายหมอแส หยกลาภไกลวัลย์ และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเกษตรกร วางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานธุรกิจ ด้านการออมทรัพย์ของสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอนด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar