เริ่มแล้ว!! งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เวทีแห่งความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ที่ อำเภอแม่สะเรียง

วันนี้ (18 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด

.

โดยมี นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มีคณะครู นักเรียน ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 181 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 3,847 คน คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 1,205 คน แยกกิจกรรมการแข่งขันตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกลุ่มการศึกษาพิเศษ รวมกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 241 กิจกรรม

.

การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ(ภาคเหนือ) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar