จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า ถั่วลายเสือและกระเทียม GI

วันนี้ (8 มิ.ย. 2565) ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม GI Maehongson Green agriculture for Life การพัฒนาต่อยอดไอเดียธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า GI การเสนอไอเดีย/ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค้า

.

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในกิจกรรมการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพิธีมอบใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน และกระเทียมแม่ฮ่องสอน หรือ GI Maehongson : Green agriculture for Life โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 350 คน เป็นผู้ได้รับอนุญาตกระเทียมแม่ฮ่องสอน จำนวน 88 ราย ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน จำนวน 142 ราย รวมทั้งสิ้น 230 ราย มาจากอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar