อบต.แม่คะตวน ส่งเสริมอาชีพทำยาหม่องสมุนไพรให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วันนี้ (13 มิ.ย. 2565) ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ตำบลแม่คะตวน นายอุดร มหาวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

.

นายอุดร กล่าวว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งในอดีตบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญ ที่หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว แต่เนื่องจากเวลาที่เปลี่ยนไปกับร่างกายที่เริ่มเสื่อมถอยลง ผู้คนส่วนใหญ่มักมองว่า สมรรถภาพของผู้สูงอายุจะลดน้อยลงไปด้วย แต่แท้จริงแล้วผู้สูงอายุยังสามารถที่จะสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอ งครอบครัว และสังคม

.

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการฝึกอาชีพ ให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพมีรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว ให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเองมีจิตใจที่เบิกบานและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar