กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน สร้างมั่นคงด้านอาชีพในการเลี้ยงผึ้งให้แก่ประชาชน นำร่อง 2 หมู่บ้าน 2 อำเภอ เตรียมต่อยอดและขยายเครือข่ายให้ครบทั้ง 7 อำเภอ

กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายวิชัย ปินะสุ รองหน.ชุดมวลชนสัมพันธ์ (วิทยากรขุนด่าน) และทีมงาน จัดฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งให้แก่ประชาชนบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย และ ประชาชนบ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้คัดเลือกประชาชนที่มีความสนใจในการเลี้ยงผึ้ง มาอบรมหมู่บ้านละ  20 คน เพื่อนำไปขยายผลให้กับประชาชนรายอื่นที่สนใจ

.

ทั้งนี้ กอ.รมน.จ.แม่ฮ่องสอน ได้มอบอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งทั้งชุด ได้แก่ กล่องเลี้ยงผึ้งพร้อมขาตั้งกันมดแมลง คอนผึ้ง นางพญาผึ้ง มอบให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไม่ตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายชีวภาพให้แก่ป่าไม้อีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรอบ ๆ วนอุทยานทุ่งบัวตอง ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เลี้ยงผึ้ง โดยอาศัยเกสรจากดอกบัวตอง มาขายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวดอกบัวตองบาน โดยทางเจ้าหน้าที่ ได้ประสานงานกับฟาร์มเลี้ยงผึ้งส่งออกต่างประเทศ ควบคุมการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานฮาลาล  ในอนาคตจะขยายการเลี้ยงผึ้งให้ครอบคลุมทุกอำเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag