รอง.ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.สบเมย

ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยพื้นที่ของบ้านกลอเซโล เกษตรกรได้ปลูกข้าวไร่หมุนเวียน  ซึ่งทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพริกกะเหรี่ยง เสารส อะโวคาโด มะเขือเทศเชอรี่ พืชผักและไม้ผล เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ และเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร

.

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านกลอเซโล มีรายได้กว่า 9 ล้านบาท สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของเกษตรกร เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสืบไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag