อำเภอแม่สะเรียงรณรงค์นำเศษวัสดุในชุมชนทำปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว ซังข้าวโพดเพื่อลดละเลิกการเผา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565เวลา10.00น. นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีงบประมาณ 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายรวมจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

.

โดยสถานีพัฒนาที่ดินเเม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมทำแปลงปุ๋ยอินทรีจากฟางข้าวซังข้าวโพดในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมการไถกลบเเละผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตร ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่ เเละสร้างเเรงจูงใจ ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง เเละเป็นทางเลือกหนึ่งในการเเก้ไขปัญหาหมอกควัน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน รักษาสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจเเละสังคมในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar