เทศบาลเมืองยวมใต้ให้ความรู้เพิ่มศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานบริการประชาชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2565เวลา10.30 น.

ที่ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติราชการ

การพัฒนาจริยธรรมประจำปี2565 โดยมีว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เเละพนักงานจ้างรวม 84 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ได้กำหนดจัดขึ้นรวม2วันในวันที่25-26มิถุนายน 2565

.

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเเละตระหนักถึงการปฎิบัติงาน ตามอำนาจ หน้าที่ เเละภารกิจขององค์กร

ให้มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เเละเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานได้อย่างดีเเละเกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar