จ. แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 4

(4 ก.ค. 2565) ที่โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามประธานคณะกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม ของทุกปี
.
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
.
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทางทันตกรรม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar