หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 “ปลูกป่าทดแทนทางอากาศ”

(4 ก.ค. 2565) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับชุดปฏิบัติการบินทหารบก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ได้ดำเนินการตามโครงการ “ปลูกป่าทางอากาศ” โดยการโปรยเมล็ดพันธุ์ลูกหว้า (ใช้ดินเหนียวปั้นใส่เมล็ดพันธุ์ลูกหว้าเป็นลักษณะลูกกลม) จำนวน 2,000 เมล็ด ขึ้นเฮลิคอปเตอร์โปรยลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยแสวงประโยชน์จากภารกิจบินส่งสิ่งอุปกรณ์ตามวงรอบประจำเดือน เพื่อช่วยทดแทนป่าที่ถูกแพ้วถางทำลาย เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนและพื้นที่ป่าต่อไป เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อช่วยสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติสืบไป


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag