ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ

น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด บูรณาการร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ.ห้วยไก่ป่า ม.6 ต.แม่ลาหลวง และผู้ใหญ่บ้าน บ.แม่ปาง ม.1 ต.สันติคีรี ปฏิบัติงานตามโครงการธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริ (โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน)

.

โดยดำเนินการส่งมอบโคแม่พันธุ์ จำนวน 30 ตัว ให้กับเกษตรกร อ.แม่ลาน้อย จำนวน 6 ราย (รายละ 5 ตัว) พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชอาหารสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคลัมปี สกิน (LSD) ในโค-กระบือ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar