จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศ

วันนี้ (11 ก.ค. 2565) ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา ตามโครงการส่งสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และตัวแทนผู้ประกอบการ 20 ทีม

.

จังหวัดเม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) เพื่อคัดเลือกคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP 20 ทีม ให้เหลือ 1 ทีม เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในระดับเทศ โดยมีทีมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่บ้านต่อแพ, กลุ่มปานชอยบ้านต่อแพ, กลุ่มณัฏฐกานต์ สิธิ, กลุ่มน้ำพรึกคั่วศุภาพร, กลุ่มเสื้อไทใหญ่ประยุกต์, กลุ่มตัดเย็บผ้าพื้นเมือง (ไทใหญ่), กลุ่มแพมบกชุดไทใหญ่ประยุกต์, กลุ่มผ้ามัดย้อมโป่งสาปาย, กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลจองคำ, กลุ่มผ้าปีกชนเผ่าประยุกต์, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5, วิสาหกิจชุมชนบ้านทรงไทย ไท ไท แบรนด์, กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร, กลุ่มกาแฟสดโมชัมเบรียง, กลุ่มเครื่องเงินละว้าบ้านละอูบ, กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าข้าม, กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านท่าข้าม, กลุ่มเครื่องเงินพรพระคุณไทย, กลุ่มสัมมาชีพแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม และกลุ่ม Malika Hill Shoes (ร้องเท้ามาลิก้า ฮิลล์)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag