หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดเรือเร็วนำเด็กป่วยไข้เลือดออก ส่งโรงพยาบาล

(12 ก.ค.2565) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดเรือยนต์เร็วพร้อมกำลังพล ให้การสนับสนุน โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง นำส่ง ด.ญ.ดาแอะ ไม่มีนามสกุล อายุ 13 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มีอาการรุนแรง นำส่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ขั้นต้นหมอรับตัวเด็ก และนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียง

.

ทั้งนี้ การปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยใช้ยุทโธปกรณ์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar