ดัน!! อะโวคาโด GAP คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ผลผลิตจากสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย ขึ้นห้างฯ

วันที่ (12 ก.ค. 2565) ที่โรงแรมแสงปอยคอทเทจ จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 อำเภอสบเมย และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมหารือกับนางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อวางแผนการตลาดในการกระจายผลผลิตอะโวคาโด GAP คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตกว่า 10 ตัน ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

.

ทั้งนี้ จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จำกัดจำนวนกว่า 30 ราย โดยสามารถขยายผลผลิตด้านการตลาดของผลผลิตอื่น ๆ ในอนาคตด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar