อ.แม่สะเรียง ออกตรวจเข้มสถานประกอบการ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง ฝ่ายปกครอง ออกตรวจสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) นอกจากนี้ ได้แนะนำการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

.

การปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน และให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar