คณะสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าสมาชิกที่ไร่ของพ่อ สานต่ออาชีพเกษตร สมาชิกสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำสวน“ไร่ของพ่อ” ความสำเร็จลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพ

นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งนายการุณ วนศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และนายพีรกร  พวงบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าพร้อมทั้งให้คำแนะนำการพัฒนาในด้านการตลาด รวมถึงวางแผนทางการเงินและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำที่ไร่ของพ่อ ที่ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าของ นาย รัชพล เกรียงไกรสิงห์ (โก้ )หนึ่งสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร ได้ทำในสิ่งที่ต้นเองรัก และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ในแบบฉบับความพอเพียง ปลูกผัก ผลไม้ แบบอินทรีย์ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อให้คนได้ทานผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ  ซึ่งโครงการนำลูกหลาน  เกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรที่ต้องการ เป็นนโยบายของท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยนำเกษตรกรรุ่นใหม่กลับมาทำอาชีพเกษตรกรรม ณ ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรและยังได้ดูแลครอบครัว 
         สำหรับ “ไร่ของพ่อ” เป้าหมาย คือ ให้เป็นไร่ตัวอย่างของการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มรูปแบบ ตามปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 สานต่อที่พ่อทำ อีกอย่างคือสวนนี้เคยเป็นของพ่อด้วย หลังจากพ่อเสียชีวิตไม่มีใครทำต่อ กลายเป็นพื้นที่รกร้าง  ตนจึงตั้งใจมาสานต่อ สิ่งสำคัญที่สุด “ผมต้องการให้ทุกคนที่มาเที่ยวมีความสุข ไม่ใช่ว่าผมทำแล้วผมต้องรวย แค่ร้านอยู่ได้ก็เพียงพอ” 
     สำหรับผู้สนใจไปศึกษาเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน ทำเป็นร้านอาหารกลางสวน ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่  ลิ้มรสผักผลไม้สดจากไร่ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ เก็บแล้วปรุงเลยในไร่ของพ่อ ระยะทางจากตัวเมืองแม่สะเรียงเพียง 15 กิโลเมตร ถึงไร่ของพ่อตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ต้อบเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเฉพาะวันเสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 093-1969656


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar