เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากร

วันนี้ (20 ก.ค. 2565) ที่เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ให้การต้อนรับ และมีบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน โรงเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรม
.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัสดุจำเป็นต้องได้มีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อป้องกันความผิดพลาด สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างจึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานในกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ เพื่อให้คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้และผู้แทนชุมชน สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานของทางราชการวางแผน วางแนวทางนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar