ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย เฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนก

(21 ก.ค. 2565) น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายไชยยศ แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล นายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ปฏิบัติงานตามมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

.

โดยได้ดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก ที่บ้านแม่เตี๋ย ม.5 ต.ท่าผาปุ้ม, บ้านท่าผาปุ้ม ม.4 ต.ท่าผาปุ้ม, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 2 แห่ง และสถานที่จำหน่ายสัตว์ปีก 1 แห่ง ในอำเภอแม่ลาน้อย

.

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ มีการประชุมซ้อมแผนรับมือโรคดังกล่าวระดับกรมและจังหวัด รวมทั้งได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังโรคสัตว์ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ยังเข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ปีกภายในประเทศ และชะลอการนำเข้าสัตว์ ซากสัตว์ปีก จากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนก ส่วนสัตว์ปีกเลี้ยงในระบบฟาร์มได้กำชับให้ทำความสะอาดโรงเรือนและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และควบคุมระบบความปลอดภัยภายในฟาร์ม


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar