จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ผนึกพลังทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

วันนี้ (3 ส.ค. 65) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

.

โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวปารชญา พิสูตร รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอร่วมต้อนรับ และนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ ฝ่าย สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยมีเกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

.

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร รางวัลผลผลิตเกษตร ประเภท พริกกะเหรี่ยงแห้ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางมีจี สวัสดิ์วชิรพงศ์ อ.แม่ลาน้อย, ผลผลิตเกษตร ประเภท ฟักทอง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางคำออน เปี้ยเอ้ย อ.สบเมย รางวัลผลผลิตเกษตร ประเภท อะโวคาโด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสรรค์ ศรีคำเรือง อ.แม่สะเรียง ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

และมอบรางวัลประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดีเด่น (ศบกต.) ระดับจังหวัด ปี 2565 จากนั้น ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบพันธุ์ปลากินพืช ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรตำบลแม่เหาะ จำนวน 5 ราย

.

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่” ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงมีพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

.

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวฯ เป็นช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถให้บริการตรงตามความต้องการของเกษตรกรและประชาชน โดยได้บูรณาการวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ รวบรวมไว้ในงานนี้ โดยได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรโดยตรง สร้างแรงดึงดูดใจ และกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag