สนง.สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านการเงิน เรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทันการทำงานยุคดิจิทัล

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาว จุติณัฎฐ์ โพธิ์สุต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานพิธีเปิด อบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์ด้วยโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์แบบครบวงจร (FAS) ของขบวนการสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับเชิญวิทยากร จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน
.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งรแบบสหกรณ์ ในการบริหารจัดการด้านบัญชี พร้อมทั้งการควบคุมภายใน ตรวจสอบด้วยแอปพลิเคชั่น SmartMember ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทันการทำงานในยุคดิจิทัล


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag