คณะครูโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สร้างสีสันการเรียนรู้ให้นักเรียน ใช้เวลาหลังเลิกเรียนวาดผนังห้องสมุด

จาก เพจโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ได้ลงรูปคุณครูช่วยกันแต่งแต้มสีสันลงบนผนังห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อสร้างสีสันห้องสมุด คลังความรู้ของนักเรียน เป็นภาพที่สวยงาม

.

นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง กล่าวว่า ภาพสวยงามที่ปรากฎอยู่บนผนังห้องสมุดนั้น เป็นภาพที่คุณครูทุกคนในโรงเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการช่วยกันทำ ตั้งแต่การออกแบบ ร่างเส้น ลงสี และเคลือบเงา จนกระทั่งได้ภาพผนังห้องสมุดสวยงามตามที่ได้เห็น

.

นายณรงศักดิ์ ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ๊าง กล่าวเพิ่มเติมว่า การแต่งแต้มสีสันผนังเป็นการกระตุ้นความสนใจแก่นักเรียนในการเข้าไปศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด ซึ่งในอนาคตโรงเรียนมีแผนการค้นข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้กำลังวางระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันใช้ระบบโซล่าเซลล์ ไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ต้องดึงสัญญาณจากยอดดอยลงมา แต่ใช้งบประมาณที่สูง ทางโรงเรียนจึงต้องค่อย ๆ ปรับปรุง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งที่อยู่ในตำราเรียน

.

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีครูทั้งหมด 13 คน และมีนักเรียน จำนวน 112 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar