ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ส่งมอบวัสดุการเกษตร และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนก

(8 ส.ค. 65) ที่บ้านทุ่งรวงทอง อ.แม่ลาน้อย น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายไชยยศ แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายพีรพัฒน์ พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานส่งมอบวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ประจำปี 2565 (อาหารไก่พื้นเมือง จำนวน 1,000 กก.) ให้กับ นายปริเชษฐ์ กุนนะ เกษตรกร

.

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและแนวทางการจัดการความเสี่ยง วิธีสังเกตอาการสัตว์ป่วยเบื้องต้น พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค คอกสัตว์ จำนวน 3 คอกให้กับเกษตรกรด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar