โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ (9 ส.ค. 65) ที่ อาคารม่านปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ลาน้อย บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างพร้อมเพรียงกัน

.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในประบรมราชูปถัมภ์ และกรมสามัญศึกษาได้ตกลงที่จะสร้างเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์สำหรับชาวไทยภูเขา และเด็กที่ไร้โอกาสทางการศึกษาโดยอยู่ประจำทั้งหมดแบบสหศึกษา มุ่งเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว

.

นอกจากนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ยังมีโครงการที่จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชายแดนภาคเหนืออีกด้วย

.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงามให้แก่นักเรียน รวมทั้งก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag