ผู้มารับการบริการที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ฟังทางนี้!!

ขณะนี้ หมู่บ้านบ้านแพะ อ.แม่สะเรียง และร้านค้าบริเวณทางหลวง 108 เดือดร้อนหนัก เข้าบ้านไม่ได้ และลูกค้าเข้าใช้บริการร้านค้าไม่ได้

.

ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จอดรถบริเวณถนนสร้างใหม่ให้จอดรถเลนส์เดียว จอดชิดฝั่งติดหน้าโรงพยาบาล (ทุกวัน) เพราะรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ กรมทางหลวงฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar