อำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

วันนี้ (10 ส.ค. 65) ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

.

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา และการอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 โดยนายอำเภอแม่สะเรียง

.

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานเด่น ในปี 2565 โดย รางวัลชั้นที่ 1 กำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม ประกาศเกียติบัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมในการประกวดรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายสวัสดิ์ เทพเสาร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่ยวม นายสวาท ใจมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่ยวม และนายคำผาย ทองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 3 ต.แม่ยวม รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสุรินทร์ กังวาลไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.บ้านกาศ รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นางบัวเรียง ไชยปัญญา แพทย์ประจำ ต.แม่ยวม รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายธนวัฒน์ มหาสิงห์ สารวัตรกำนัน ต.แม่ยวม และนายณรงค์เดช รังษีจันทร์ สารวัตรกำนันตำบลเสาหิน รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสว่าง ไผ่ขจีพิศ และนายสมชาติ มากจริงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บ้านกาศ

.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ซึ่งถือเป็นวันที่มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar