อำเภอแม่สะเรียง เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

อำเภอแม่สะเรียง เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

.

ทั้งนี้ เพื่อหน่วยงานทุกภาคส่วนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมประกอบด้วย เวลา 07.30 น. การทำบุญตักบาตรประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศล ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การแต่งกายข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบ และประชาชน ชุดผ้าไทย ชุดไทยอัมรินทร์ สุภาพโทนสีฟ้า

.

เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ มีการปลูกป่า ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติสาละวิน ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง การแต่งกายชุดจิตอาสาเสื้อสีฟ้า สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

.

สำหรับภาคค่ำ จัดกิจกรรมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันที่ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครื่องแบบปกติขาว องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ชุดเครื่องแบบ และประชาชน ชุดผ้าไทย สุภาพโทนสีฟ้า

.

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถาบันการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงอักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.” และประดับผ้าสีฟ้า สีขาว ให้สวยงามสมพระเกียรติ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag