อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 36 และ ตชด.337 สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายกองโทสังคม คัดเชียงแสน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ได้นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียงที่ 3 ร่วมกับ กรมทหารพรานที่ 36 กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 337 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านบ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านจอมแจ้ง ร่วมสร้างบ้านให้แก่ นายบุญส่ง มินตา บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่1 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

พร้อมกันนี้ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมสมทบเงิน จำนวน 1,000 บาท และพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง ร่วมสมทบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่มาร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar